Inschrijven van nieuwe patienten is op dit moment niet mogelijk

 

I.v.m. de uitbraak van het corona virus, verzoeken wij u NIET zonder overleg naar de praktijk te komen. Neem zo nodig TELEFONISCH contact op. Indien u een afspraak heeft binnen het gezondheidscentrum is het dragen van een mondkapje verplicht!

Meer informatie vindt u hier

Op zoek naar een leuke baan

doktersassistente

medisch student

Huisregels

 Click for English

 

 • Binnen het Gezondheidscentrum wordt iedere persoon met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
 • Beledigingen en grof taalgebruik worden als intimiderend gedrag aangemerkt. Hiervan wordt melding gemaakt bij de intern coördinator, die hier een klachtenformulier voor kan opmaken.
 • In het Gezondheidscentrum tolereren wij geen agressie, in welke vorm dan ook.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon in het Gezondheidscentrum is vanwege geluidsoverlast niet toegestaan.
 • Indien u een afspraak heeft bij de fysiotherapeut, diëtiste, pedicure of praktijkondersteuner en u kunt deze niet nakomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Wij kunnen dan op deze tijd een andere patiënt laten komen.
 • Indien u bij herhaling niet op uw afspraken komt of te laat afbelt, dan kunnen wij de kosten van het consult in rekening brengen. Hiervoor krijgt u een rekening thuisgestuurd. 
 • Wilt u bij het eerste bezoek aan uw hulpverlener een verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen.

 

 

 

House-rules

 

 • Within the Healthcare Centre every person will be treated with the utmost respect, taking into consideration all the valid legal rules and laws.
 • Insults or rude language will be considered to be intimidating behaviour. It will be reported to the internal coordinator, who can make out a  complaints-form about this.
 • In the Healthcare Centre we tolerate absolutely no aggression, in whatever form.
 • The use of mobile phones is not allowed in the Healthcare Centre, due to noise disturbance.
 • If you have an appointment with a physiotherapist, dietician, pedicure or practice support aids, and you cannot fulfill this appointment, please cancel at least 24 hours in advance. We then can have another patient make an appointment at that time.
 • If you regularly do not turn up at appointments or cancel too late, we will charge you for the consult. An invoice will be sent to your home.
 • At your first appointment with your health carer you should bring an insurance card and an ID.