Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Disclaimer en klachten

English version

Disclaimer
Een disclaimer voor de informatie op deze website vindt u hier

Heeft u een klacht?
De medewerkers van het Gezondheidscentrum Mariastraat willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. In dat geval kunt u een klacht indienen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Gesprek
Wij adviseren u eerst te gaan praten met de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft. Onze ervaring is dat in een gesprek met de medewerker de problemen meestal worden opgelost.

Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met de intern coördinator en klachtenfunctionaris van ons gezondheidscentrum via dit contactformulier. De intern coördinator probeert samen met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen.

Klachtencommissie
Komt u er met uw zorgverlener of de intern coördinator niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de SKGE. Meer informatie vindt u via deze link

Disclaimer
A disclaimer for the information on this website can be found here.

Complaints
The employees of the Healthcare Centre Mariastraat want to serve you as good as possible. Still it can happen that you are not satisfied about us. In that case you can file a complaint. Read how to do that below.

Conversation
We advise you to first talk things over with the employee whom the complaint concerns. Our experience is that, most of the time, during such a conversation the problems will get solved.

Should this not be the case, you can contact the internal coordinator of the healthcare centre using this form. The internal coordinator will, as soon as possible, try to find a solution together with you or adjudicate.

Complaints commission
If things do not get sorted out either with the health care professional or the internal coordinator, you can file a complaint at the SKGE. Read more on that here.