Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Inschrijven huisarts

English version

We zijn momenteel open voor nieuwe patiënten uit postcodegebied 3011 (gedeeltelijk), 3012 t/m 3016 en 3021. Woont u in één van deze gebieden en heeft u geen huisarts in de buurt, dan kunt u zich aanmelden.

Inschrijven is eenvoudig:
Stap 1: Vul het formulier in op deze pagina
Stap 2: Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs toe te voegen voor elke persoon die u wilt inschrijven, als bijlage in het formulier
Stap 3: U ontvangt van ons een reactie binnen 3 werkdagen

Let op: Zonder uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) kunnen we uw inschrijving niet volledig afronden. Met de app KopieID kunt u veilige foto's maken van uw identiteitsbewijs.

Loopt u vast? Kom dan langs op de praktijk.


We are accepting new patients in postal codes 3011 (limited area), 3012 - 3016, 3021. If you live in one of these areas and you do not currently have a GP nearby, you are welcome to register.

Registering is easy:
Step 1: Fill out the form on this page
Step 2: Do not forget to add a scan/photo of the ID document for each person you want to register, as attachment in the form.
Step 3: You will receive a reply within 3 working days

Note: Without ID document we are not able to complete your registration.

Did you get stuck? Please come to see us.


Uw gegevens / Your details
Dit formulier wordt beveiligd verstuurd / This form is sent securely

Personen die u wilt inschrijven / Persons you want to register

Persoon 1 / person 1

Algemeen