Inschrijven van nieuwe patienten is op dit moment niet mogelijk

 

I.v.m. de uitbraak van het corona virus, verzoeken wij u NIET zonder overleg naar de praktijk te komen. Neem zo nodig TELEFONISCH contact op. Indien u een afspraak heeft binnen het gezondheidscentrum is het dragen van een mondkapje verplicht!

Meer informatie vindt u hier

Op zoek naar een leuke baan

doktersassistente

medisch student

Disclaimer

Click for English

Algemeen
Het samenstellen van de internetpagina's van Het Gezondheidscentrum Mariastraat gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Het Gezondheidscentrum Mariastraat of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. 

Op de internetpagina's staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van het Gezondheidscentrum Mariastraat vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van het Gezondheidscentrum Mariastraat geen enkele invloed en hoewel het Gezondheidscentrum Mariastraat zoveel mogelijk zal selecteren en toezien op de kwaliteit van de informatie op deze pagina's, kunnen het Gezondheidscentrum Mariastraat of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie aanvaarden

Herzien van informatie
Het Gezondheidscentrum Mariastraat behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina's van het Gezondheidscentrum Mariastraat verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

 

 

 

 

Disclaimer

General

The composing of the internet pages takes place with the greatest care.  Despite that it can happen, that information is incomplete or ends up on the pages incorrectly. No rights can however be derived from the information offered here. The Healthcare Centre Mariastraat or her employees can also not be held responsible for any consequences or damage, suffered because of the offered information.

On the internet pages there are links that refer to internet pages from third parties, that do not fall under the domain of the Health Centre Mariastraat. 

On the contents of these pages the employees of the Health Centre Maria have no influence  and although the Health Centre Mariastraat shall select and check the quality of the information on these pages,  the Health Centre Mariastraat and/or her employees in no way can be held responsible for the information offered there.

 

Changing of information

The Healthcare Centre Mariastraat remains the right, at any time,  to change the contents of these internet pages en the text of this declaration to its sole discretion. By using these internet pages of the Healthcare Centre Mariastraat the user explicitly declares that this is done at his own risk and that all responsibility related to the use of these pages lies with the user.