Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Afspraken en uitslagen

English version

Spreekuur huisarts
Op het spreekuur van de huisarts kunt u terecht voor al uw medische vragen en problemen. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken op de volgende manier:

  • Telefonisch contact. U krijgt een assistente aan de lijn.
  • Online via MijnGezondheid.net (voor e-consult en spreekuur)

De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht. Dit is nodig om een goede planning voor het spreekuur te maken. We houden daarbij rekening met spoedgevallen. Als u meerdere klachten heeft, geef dit dan ook aan bij de assistente. Als het spreekuur het toelaat, kan er een dubbele afspraak (20 min) worden gemaakt. De assistente is opgeleid om u ook telefonisch advies te kunnen geven bij bepaalde klachten.

Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 8:00 en 11:00 of tussen 13:30 en 16:00. Voor spoedgevallen zijn wij zijn de hele dag bereikbaar. 

Van 11:00-13:00 uur maken wij gebruik maken van een elektronisch antwoordapparaat, om dringende zaken van het ochtendspreekuur goed te kunnen afhandelen.

Huisbezoek/visite
Als u, in verband met ernstige ziekte of leeftijd, niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u een huisvisite aanvragen. Neem voor 10:30 uur contact op met de assistente om een visite in te plannen.   

Uitslagen onderzoek
Als uw huisarts aanvullend onderzoek heeft laten doen (bloed prikken, röntgenfoto, echo, etc), is de uitslag na een aantal dagen bekend. Neem zelf contact op met de praktijk voor de uitslag of kijk op MijnGezondheid.net.

Voor uitslagen kunt u het beste bellen tussen 14:00 en 16:00 uur.

Let op:

  • Als een dokter in het ziekenhuis het onderzoek heeft aangevraagd, heeft alleen het ziekenhuis toegang tot de uitslagen. Neem dan contact op met uw specialist.
  • Wij mogen geen informatie verstrekken aan anderen, als u hier geen expliciete toestemming voor hebt gegeven en deze persoon duidelijk geregistreerd staat bij ons als contactpersoon.

Chirurgische ingrepen
Wij kunnen kleine operaties uitvoeren (chirurgische verrichtingen). Denk hierbij aan het verwijderen van moedervlekken, een vetbult, een talgkliercyste, ingegroeide teennagels of andere (hinderlijke) plekjes. Bespreek altijd eerst uw klacht zodat de huisarts deze kan beoordelen en we de operatie kunnen inplannen.

Spiraaltje 
Het is mogelijk om in onze praktijk een spiraaltje (koperspiraal of hormoonspiraal) te laten plaatsen. Bespreek dit altijd eerst met de huisarts.


Appointments and test results

Consultation hours
During consultation hours of the general practitioner you can bring all your medical questions and problems. You need to make an appointment beforehand.

Making an appointment
You can make an appointment as follows:

  • By telephone. An assistant will answer the phone.
  • Online using MijnGezondheid.net (for both e-consult en consultation hours)

The assistant will ask you about the nature of your health issue. This will help us to schedule consulting hours effectively. Emergencies are taken into account.

In case of multiple health issues, please tell the assistant. If the schedule allows, a double appointment (20 minutes) will be scheduled. Our assistents are trained in providing advice to treat certain health problems, too. 

For making an appointment, please call between 8:00 and 11:00 or between 13:30 and 16:00. You can contact us any time of the day for emergencies.

Between 11:00 and 13:00 we will use an answering machine, in order to take care of urgent matters provided to us in the morning.

Home visits
In case you are not able to come to the practice because of a serious disease or because of your age, it is possible to request a home visit. Get in contact with us before 10:30 hours to schedule a visit.

Test results
If the GP requested additional research (blood samples taken, X-ray, ultrasound, etc), the results will be available after a few days. Please contact the practice yourself to hear the result, or check results online: MijnGezondheid.net.

For results please call between 14:00 and 16:00 hours. 

Please note:

  • When a specialist in the hospital has requested the additional research, only the hospital has access to the test results. Please contact your specialist.
  • We are not allowed to provide medical information to people other than yourself, unless you provided us with explicit permission to do so and this person is registered with us.

Surgical procedures
Our GPs are able to perform minor surgery. You can think of removing birthmarks, humps, sebaceous gland cysts or other troublesome spots. Always consult the GP beforehand, so that the problem can be assessed and surgery can be scheduled.

IUD
We place IUDs (intra-uterine devices). Consult your GP beforehand so that placement can be scheduled.